PDA

Vollständige Version anzeigen : Sight-Seeing


 1. Kyoto
 2. KYOTO Kiyomizu-dera 清水寺
 3. KYOTO Kiyomizu-dera 2
 4. KYOTO Kiyomizu-dera 3
 5. KYOTO Koyo 2
 6. KYOTO Koyo 3
 7. KYOTO Koyo 4
 8. KYOTO Koyo 5
 9. Kyoto Ginkaku-ji 01
 10. Kyoto Ginkaku-ji 02
 11. Kyoto Ginkaku-ji 03
 12. Kyoto Fushimi-inari Taisha-Schrein 01
 13. Kyoto Fushimi-inari Taisha-Schrein 02
 14. KYOTO Kinkakuji Temple
 15. KAMAKURA Allgemein
 16. KAMAKURA Zeniarai Benten
 17. KAMAKURA Daibutsu
 18. KAMAKURA Hase Dera
 19. KAMAKURA Tsurugaoka Hachiman-gū
 20. Atami Baien Ume Garden
 21. Shinjiuku Goen park Sakura
 22. Himeji jou @ Sakura
 23. Kyoto Ryoan ji Sakura
 24. Hanami - Blüten anschauen
 25. Kamakura Matsuri Yabusame
 26. Hamamatsu Kait Matsuri